Skip to main content

Forrester Total Economic Impact Study for Google Workspace

Forrester’ın Google Workspace kullanımının bir şirket üzerinde yaratabileceği toplam ekonomik etkiyi analiz ettiği çalışma kapsamında dört orta ölçekli kuruluşla görüşüldü ve bu yatırımla ilişkili fayda, maliyet ve riskler analiz edildi.

Google Workspace’i kullanmadan önce şirket içi ve bulut ortak çalışma araçlarının bir karışımını kullanan kuruluşlar önceki çözümlerinin yavaş, güncelliğini yitirmiş, yönetilmesi zor ve iş birimleri içinde üretkenliği ve işbirliğini engelleyen yapıda olduklarını belirtti.

Söz konusu şirketlerin Google Workspace kullanmaya başladıktan sonra güvenliklerini geliştirdiği, maliyetlerini azalttığı, gelirlerini artırdığı ve BT üretkenliklerini iyileştirdikleri gözlemlendi.

Key Google Workspace Results

Sürtünmesiz (frictionless) işbirliği araçları, son kullanıcı ve BT üretkenliğini iyileştirdi.

Gelişmiş güvenlik ve saldırılara karşı koruma ile şirketlere cesur bir dönüşüm sağladı.

Google Workspace ile dokümanlarınıza, takviminize, e-postalarınıza ve toplantı araçlarına aynı platformdan hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Aşağıda yer alan riske göre ayarlanmış bugünkü değere (PV) ilişkin faydalar, muhtelif orta ölçekli şirketle ilişkili mali analizleri gösteriyor:

  • Google Workspace dönüşümüyle ek kârlılıkta 933.439 USD tutarında üst düzey gelir artışı.
  • Toplamda 3,3 milyon USD tutarında artan çalışan verimliliği ve performansı.
  • Toplam 576.373 USD’ye ulaşan BT üretkenliği ve verimliliği.
  • Toplam 255.012 USD’ye ulaşan BT güvenlik verimliliği.
  • Toplam 334.886 USD tutarında azalan veri ihlali riski.
  • Net gelirde toplam 945.957 USD’ye ulaşan tutarda düşen yatırım ve operasyon harcamaları.

Görüşülen şirketlerin ek niteliksel faydalar elde ettiği görüldü. Bunlar finansal analizde sayısallaştırılmasa da müşteriler tarafından önemli olarak belirtilmiştir:

  • Otomasyon, görüşülen işletmelerin süreçlerini verimli bir şekilde ölçeklendirmesine ve çalışanların zamandan tasarruf etmesine yardımcı oldu.

Aşağıda yer alan maliyetler, muhtelif orta ölçekli şirketle ilişkili mali analizleri gösteriyor:

  • Toplam 652.909 USD tutarında kullanıcı başına Google Workspace aboneliği.
  • Üç yılda 512.195 USD tutarında uygulama ve süregelen destek maliyeti.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.