E-Ticaret Modernizasyonu Çözümü ile
Müşteri Deneyiminde Vites Büyütün!

Dijital dönüşümle (digital transformation) birlikte e-ticaretin uzun zamandan beri kazandığı ivme, 2020’de Covid-19’la birlikte adeta zirve yaptı. Yalnız e-ticaret hacimleri artmadı, penetrasyon da inanılmaz oranlarda büyüdü. Bu büyümeye teknolojinin gelişmesi ve koşulların değişmesi de eklenince, bireysel ve kurumsal tüketicilerin davranışları farklılaştı ve yeni iş modellerinin benimsenmesini zorunlu kıldı. Çünkü müşteriler artık sayısız kanaldan alışveriş yapabiliyor ve alışveriş noktasını istediği gibi özelleştirebiliyor. 

Karmaşıklaşan alışveriş yolculuğu ve eskinin değer odaklı ekonomisinin yerini alan deneyim ekonomisi, e-ticaretin modern temeller üstünden büyümesini gerekli kılıyor. Çeviklik ve yenilik ihtiyacı ile maliyet tasarrufu gibi nedenlerle bulut hizmetlerin giderek daha fazla kullanıldığı günümüzde, e-ticaret de bulut ortamlarında modernize ediliyor. Google Cloud, yeni nesil bir perakende yaklaşımıyla e-ticaret modernizasyonunda (e-commerce modernization) aktif bir rol üstleniyor.

Akıllı Analitik Çözümleri

Rekabetçi avantajımı korurken hâlâ büyüyebilir miyim? Müşterilerin olduğu yerde kişiselleştirilmiş hizmet verebilir miyim? Verilerimden iyi bir şekilde yararlanabiliyor muyum? İnovasyonu kurum kültürüme yansıtabiliyor muyum? Perakende, Google Cloud için öncelikli bir sektör olduğundan, Google kullanıcıları bu sorulara her zaman evet cevabı verebiliyor.

2024 itibarıyla toplam ticaretin üçte birinin e-ticaret üstünden olacağı tahmin edilirken; Google, BT ekiplerinin karşı karşıya olduğu sorunları bulut ortamında çözüyor.

Esnek, çevik, hızlı ama en çok da güvenlikten ödün vermeyen, güvenilir bir altyapıyı makul maliyetlerle sunan, optimizasyon ve ölçekleme ihtiyaçlarına cevap veren ve portatif yani ihtiyaç duyulan yerde hizmet için e-ticarette bulut çözümleri kaçınılmaz oluyor.

E-Ticaret operasyonlarını müşteri odaklı ve veriye dayalı yönetmek isteyenler, Google Cloud’un e-ticaret modernizasyonu çözümleriyle, perakende trendlerine ve paradigma değişikliklerine cevap verebiliyor.

E-Ticaret Yatırımları

2019’da 3,46 trilyon dolar olan global e-ticaretin, 2025 yılında 4,4 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylelikle e-ticaretin toplam perakende içindeki payının % 20,8’e yükseleceği tahmin ediliyor. 2020’nin ilk altı ayında Türkiye’nin e-ticaret hacmi önceki yıla göre %66 artarak 226 milyar TL’ye ulaştı. 2000-24 yılları arasındaki büyüme tahminleri incelendiğinde ise Türkiye’de e-ticaretin her yıl ortalama %23,7 oranında büyüyerek 4 yılda 2,3 katına çıkması bekleniyor. E-Ticaret piyasasındaki bu büyüme yarışında şirketler, artan talep karşısında sistemlerine de ciddi yatırımlar yapıyor:

  • Gelen trafiğin kayıpsız karşılanması
  • Hızlı ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşanması
  • E-ticaret sitesinin kişiyi tanıyıp ona özel kampanyalar önermesi

Bunların karşılanamaması durumunda satış kaybı ya da olumsuz müşteri deneyimi söz konusu oluyor.

Kısa süreli kampanyalar için büyük bütçeler ayırmaya gerek olmadan düşük maliyetli ölçeklenebilir altyapı yatırımları ise Google ile mümkün oluyor.

Şirketlerin dijital ticareti daha sürdürülebilir hale getirmesini sağlayacak teknolojiler arasında ise şunlar yer alıyor: Otonom ticaret, sorunsuz işlemler, çoklu kanal çeşitliliği, kişiselleştirme, sürdürülebilir ticaret, mükemmel müşteri deneyimleri, yeni iş modelleri ve güven.

E-Ticaret Modernizasyonu

Dinamik, esnek, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir altyapıya sahip olmak mümkün mü?

Google, bulut stratejinizi oluşturmak ve buluta kesintisiz bir geçiş yapmak için, ihtiyaçlar ve mevcut durum analiz edildikten sonra, bulut yolculuğunu 2 başlık altında değerlendirebiliyor:

Buluta geçiş (E-commerce Migration):

Mimarisi elverişliyse, var olan yapının buluta geçişi. Mimari katmanların otomatik ölçeklemeyi desteklemesi… 

Modernizasyon (E-Commerce Modernization):

Uygulamanın buluta özgü (cloud native) hale getirilerek, anlık ya da sürekli buluta çıkarılabilir şekilde modernize edilmesi…

E-Ticaret Modernizasyonunun Sağladığı Kazanımlar

Modernizasyonun en önemli kazanımı çeviklik! Monolitik uygulama yerine mikro servis teknolojisiyle oluşturulan uygulamanın bileşenlerinin sürekli olarak geliştirilip yayına sunulması, bu sırada kesintiye uğranmaması çok kritik bir nokta. Bu sayede operasyonel işlere vakit harcamak yerine, yeni özellik ya da ürünlere odaklanıp hızlı bir şekilde yeni geliştirmeler devreye alınabiliyor. Bir diğer taraftan da bulut üstündeki gelişmiş veri analizi, makine öğrenmesi (machine learning) teknolojileriyle entegre çalışan servisler sayesinde satış gelirlerini artırmak ve müşteri deneyimini (customer experience) geliştirmek mümkün.

Çeviklik

Çeviklik

Sürekli inovasyon

Sürekli inovasyon

Gelişmiş özellikler

Gelişmiş özellikler

Veri odaklı test

Veri odaklı test

Artan dönüşüm oranları

Artan dönüşüm oranları

Sorunsuz sürüm yönetimi

Sorunsuz sürüm yönetimi

Global IT Bilişim
Hizmetleri A.Ş.

Onsekiz İş Merkezi Ortaklar Caddesi
Bahçeler Sokak 18/4 Şişli 34394 İstanbul
+90 (212) 211 50 01
info@globalit.com.tr