Skip to main content

Data Cloud İle
İnovasyonun Önünü Açın

Verinin önemi her geçen gün artarken, veri yönetimi kadar iş analitikleri de değer kazandı. Çünkü başarılı bir şekilde bilgiye dönüştüremezseniz, dünyadaki tüm verilere sahip olsanız bile şirketinizi büyütmeniz mümkün değil. Bunun için, işe yarayan ve yaramayan verileri ayırmanız, analiz etmeniz ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler yaratmanız gerekiyor. Google Cloud’un İş Analitiği (business analytics); tam olarak yönetilen, çoklu bulut analitik platformuyla (analytics platform) ölçek, performans ve maliyet kısıtlamalarını ortadan kaldırarak herkesin içgörü elde etmesini sağlıyor. Siz de kararlarınızı doğru yönetmek ve inovasyonun önünü açmak için gerçek zamanlı (real time) içgörüleri ve veri uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Veri Ambarı Modernizasyonu
(Data Warehouse Modernization)

Veri ambarınızı (data warehouse) modernize ederek daha fazla getiri elde edebilirsiniz. Modern bir veri ambarıyla günümüzün en zorlu taleplerini çözebilirsiniz. Yerleşik, gelişmiş ve çoklu bulut yetenekleriyle işinizi sorunsuz bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

banner-veri-ambari1
veri-havuzu-banner1

Veri Havuzu Modernizasyonu
(Data Lake Modernization)

Veri havuzunuzu modernize ederek daha fazla verim elde edebilirsiniz. Büyük hacimli, çeşitli ve aslına uygun verileri, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde almaları, depolamaları ve analiz etmeleri için ekibinizi güçlendirebilirsiniz.

Yayın Analitiği
(Stream Analytics)

Yayın analitiğini kullanarak gerçek zamanlı verilerinizden (real time data) değer elde edebilirsiniz. Verileri, oluşturuldukları andan itibaren daha kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek için olay akışlarını gerçek zamanlı olarak alıp, işleyip analiz edebilirsiniz.

yayin-analitigi-banner1
is-zekasi-banner1

İş Zekası
(Business Intelligence)

İş zekasını kullanarak, veriye dayalı (data driven) deneyimlere ve daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Verilerinizin gerçek gücünü ortaya çıkararak, karşılaşabileceğiniz her durumu tahmin edebilirsiniz.

Pazarlama Analitiği
(Marketing Analytics)

Pazarlama analitiğini kullanarak, eyleme dönüştürülebilir içgörülerle pazarlama altyapınızı güçlendirebilirsiniz. Müşteri yolculuğunun net ve kapsamlı bir resmini çekerek, sonuçları öngörebilir, daha kişiselleştirilmiş deneyimler yaratabilirsiniz.

yayin-analitigi-banner1

Altyapı Modernizasyonu İçin Hangi Yöntemi Neden Tercih Etmelisiniz?

BigQuery

İş çevikliği için tasarlanmış sunucusuz, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uygun maliyetli çoklu bulut veri ambarı (data warehouse).

 • Yerleşik makine öğrenmesi ile güvenli ve ölçeklenebilir bir platformla öngörülerinizi demokratikleştirin.
 • Esnek, çok bulutlu bir analitik çözümüyle bulut ortamlarından sağlanan veriler doğrultusunda aldığınız iş kararlarını güçlendirin.
 • Bulut veri ambarı alternatiflerinden %26-34 daha düşük 3 yıllık toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) geniş ölçekte analitikler kullanın.
 • Petabaytlarca veriyi çok yüksek hızlarda, sıfır operasyonel ek yükle analiz edin.

Looker

İş zekası, veri uygulamaları ve yerleşik analitik için kurumsal bir platform.

 • Entegre uçtan uca çoklu bulut platformu
 • Tüm verilerin üzerinde ortak veri modeli
 • Gömülü veri deneyimleri
 • Artırılmış analitikler
 • Özelleştirilmiş veri uygulamaları

Dataproc

30’dan fazla açık kaynaklı araç ve çerçeveyi çalıştırmak için tam olarak yönetilen ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir hizmet.

 • Açık: Veri havuzu (data lake) meta deposuyla entegre, isteğe bağlı olarak tam olarak yönetilen açık kaynak kümeleri oluşturun.
 • Esnek: Platform genelinde entegrasyonlarla, operasyon destek sistemi (OSS) ve Google’ın bulut platformuna (Google Cloud Platform | GCP) özgü hizmetleri eşleştirin.
 • Yönetilen: Ölçeklenebilir, güvenli, maliyet kontrollü açık kaynak veri bilimini etkinleştirin.
 • Güvenli: Gelişmiş güvenliği yapılandırın.
 • Uygun maliyetli: Saniye başına fiyatlandırma ile sunucudaki veri havuzlarına kıyasla %57 daha düşük sahip olma maliyetiyle tasarruf edin.

Dataflow

Sunucusuz, hızlı ve uygun maliyetli birleşik akış ve toplu veri işleme.

 • Tümüyle yönetilen veri işleme (data processing) hizmeti
 • İşlem kaynaklarının otomatik olarak sağlanması ve yönetimi
 • Kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak için çalışanların yatayda otomatik olarak ölçeklendirilmesi
 • Operasyon destek sistemi yenilikleri
 • Güvenilir, tutarlı, bir kerede veri işleme

Pub/Sub

Olay odaklı sistemler ve yayın analitikleri için mesajlaşma ve alım.

 • Ölçeklenebilir, sıralı mesaj teslimi
 • Sıfırdan yüzlerce GB/saniyeye kadar destekle otomatik ölçeklendirme ve otomatik barındırma
 • Yayıncı ve aboneler için bağımsız kota ve faturalandırma
 • Çok bölgeli sistemleri basitleştirmek için küresel mesaj yönlendirme

Cloud Data Fusion

Her ölçekte tam olarak yönetilen, buluta özgü veri entegrasyonu.

 • Veri işlem hatlarının kodsuz dağıtımını sağlayan görsel “işaretle ve tıkla” arabirimi
 • 150’den fazla önceden yapılandırılmış bağlayıcı ve dönüştürücüden oluşan geniş, ücretsiz kütüphane
 • Google Cloud hizmetlerine yerel entegrasyon
 • Kök neden ve etki analizi için uçtan uca veri dizisi
 • Açık kaynaklı çekirdek (CDAP)

Veri Kataloğu (Data Catalog)

Tam olarak yönetilen ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir veri keşfi ve meta veri yönetimi hizmeti.

 • Basit ama güçlü bir arama arayüzüyle verilerinizin yerini belirleyin.
 • Teknik meta verilerini otomatik olarak senkronize edin ve iş meta verileri için şematik etiketler oluşturun.
 • Bulut Veri Kaybını Önleme (Data Loss Prevention | DLP) entegrasyonu aracılığıyla hassas verileri otomatik olarak etiketleyin.
 • Hemen erişin, kurmak veya yönetmek için altyapı olmadan ölçeklendirme yapın.

Cloud Composer

Tam olarak yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.

 • Hibrit ve çoklu bulut ortamlarına yayılan ardışık düzenleri yazın, planlayın ve izleyin.
 • Sizi kilitlenmekten kurtarır ve kullanıcı dostudur.

Dataprep

Verileri görsel olarak keşfetmek, temizlemek, analiz ve makine öğrenmesine hazırlamak için akıllı bir bulut veri hizmeti.

 • Sunucusuz ve kolay
 • Hızlı keşif ve anomali tespiti
 • Kolay ve güçlü veri hazırlama
 • Tahmine dayalı dijital dönüşüm (digital transformation)
 • Zengin dönüşümler
 • İşlem hacmi optimizasyonu
 • Aktif profilleme
 • Veri kalitesi kuralları
 • İşbirliği
 • Kapsamlı bağlantı
 • Veri hattı (data pipeline) düzenlemesi
 • Kurumsal ölçekte operasyonelleştirme
 • Ortak veri türleri
 • Şablon eşleştirme
 • Standardizasyon
 • Örneklem
 • Gelişmiş güvenlik

Dataplex

Silolardan kurtaran; havuz, ambar ve pazarlardaki kurumsal verilerin tutarlı kontrollerle merkezi olarak izlenip yönetilmesini sağlayan, güvenilir verilere erişilen ve büyük ölçekteki analitikleri destekleyen akıllı bir veri yapısı.

 • Birleşik meta veri liderliğinde veri yönetimi
 • Küresel kontrol için merkezi güvenlik ve yönetişim
 • Verileri geniş ölçekte hızla düzenlemek, güvenceye almak ve analiz etmek için entegre analitik deneyimi
 • Google’ın sınıfının en iyisi yapay zeka (artificial intelligence) ve makine öğrenmesi özelliklerini kullanan yerleşik veri zekası
 • Açık kaynak araçları ve güçlü iş ortağı ekosistemi desteğine sahip açık bir platform

Analitik Merkezi (Analytics Hub)

Veri güvenilirliği ve maliyet zorluklarını ele almak için kuruluşlar arasında veri analitiği varlıklarını verimli ve güvenli bir şekilde değiştiren bir merkez. Google Trendler gibi benzersiz veri kümeleri de dahil olmak üzere iç ve dış (internal and external) varlıklardan oluşan derlenmiş bir kütüphane oluşturabilirsiniz.

 • Farklı kaynaklardan gelen benzersiz veri kümeleriyle inovasyonu teşvik edin.
 • Veri girişimlerinin yatırım getirisini artırmak için veri, makine öğrenmesi modelleri veya diğer analitik varlıkları değiş tokuş edin.
 • Açık, güvenli ve güvenilir bir ortamda paylaşılan veri kümelerini kolayca yayınlayın veya yayınlanan verilere abone olun.