Skip to main content
Dijital Dönüşüm ve Modernizasyon

Dijital Dönüşümde Siloları Yıkmak:

Dijital Dönüşümde Siloları Yıkmak: Google, Multicloud Çözümleriyle Işletmelere Ne Vaat Ediyor?

Google, Multicloud Çözümleriyle İşletmelere Ne Vaat Ediyor?

Farklı Bulutlar, Ortak Altyapı: Çoklu Bulutu Anlamak

Uçtan Uca Dijital Dönüşümün Son Durağı: Çoklu Bulut (Multicloud)

Bugün küçük, orta veya büyük birçok işletme bulut platformlarla temas ediyor. Dijitalde ağır iş yükleri çalıştırmayan işletmeler dahi, e-ticaret platformlarıyla veya fiziksel mağazalarında sundukları ödeme sistemleriyle bulutun avantajlarından yararlanıyor. Ölçek büyüdükçe ihtiyaçlar farklılaşıyor ve kimi işletme birden fazla sağlayıcının çözümlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu yazımızda bu durumu, çoklu bulut kavramını ve Google’ın sunduğu multicloud çözümlerini konu ediyoruz. 

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı kullanıyor musunuz? Lojistik süreçlerinizi takip ederken mobil cihazlardan ve bilgisayardan yararlanıyor musunuz? Fiziksel mağazalarınızın yanı sıra e-ticaret platformunuz var mı?

Mağazalarınızda temassız ödeme seçeneği sunuyor musunuz? Kolaylıkla çoğaltılabilecek bu sorulardan herhangi birine verdiğiniz yanıt “evet” ise, bu durum ölçeğiniz ya da çalışan sayınız fark etmeksizin bir bulut sistemle temas ettiğiniz anlamına geliyor.

Bulut platformlar, bugün dijital dönüşümün merkezinde konumlanıyor ve geleneksel, şirket içi veri merkezlerinin yerini çoktan almışa benziyor. Öyle ki ölçekler büyüdükçe ihtiyaçlar farklılaşıyor. Bazı işletmeler BT ve uygulama performanslarını iyileştirmek ve maliyetlerini yönetmek için birden fazla bulut sistemini, diğer bir deyişle çoklu bulut yaklaşımını benimsiyor. 

Bulut servis sağlayıcıları dendiğinde akla Google, AWS, Microsoft, IBM, Alibaba gibi teknoloji devleri geliyor. Her biri çeşitli ortak hizmetlerin farklı varyasyonlarını sunsa da kullanım amaçları ve güçlü yönleriyle birbirlerinden farklılaşıyor. Öte yandan bu sağlayıcıların dünyanın farklı noktalarında konumlandırdıkları veri merkezleri de işletmelerin teknoloji sağlayıcısı seçimlerini etkiliyor. Böyle durumlarda işletmeler, bazı servisleri için Google’ı, diğer uygulamaları için AWS’yi veya Asya pazarına yönelik genişleme stratejisini uygulamaya başladığında Alibaba Cloud’u tercih edebiliyor.

Bu yazımızda çoklu bulut kavramının tanımına, avantaj ve dezavantajlarına, bir işletme için hangi durumlarda gerekli olup olmadığına değineceğiz.

Çoklu bulut (multicloud) nedir?

Google’a göre çoklu bulut, bilgi işlem ihtiyaçları için birden fazla bulut ortamının kullanılmasıdır. Şirketlere tahsis edilmiş özel bulutların ve herkesin kullanabildiği genel bulutların birlikte düşünüldüğü çoklu bulut mimarisi, işletmelere ihtiyaçlarına göre birden fazla sağlayıcının çözümlerini tercih edebilme olanağı tanıyor. Örneğin müşterilerinin birincil iletişim kaynağı olarak güvendiği bir satıcıdan aldığı genel bulut hizmetini kullanan bir işletme, kesinti riskini en aza indirmek ve satıcının inisiyatifine bağlı kalmaktan kaçınmak için başka bir özel bulutu yedek olarak konumlandırabiliyor. 

Dijital ortamda çalıştırılan iş yükleri çoğaldıkça ve karmaşıklık arttıkça, işletmeler çoklu bulut yaklaşımlarını daha çok benimsiyor. HashiCorp tarafından yapılan 2022 Bulut Stratejisinin Durumu araştırmasına göre, 10 işletmeden 9’u çoklu bulut yaklaşımının “çalıştığını” düşünüyor. Çoklu bulut yaklaşımının yeni normale dönüştüğüne dikkat çekilen rapor, işletmelerin %81’inin çoklu bulutu seçtiğini gösteriyor. BT profesyonelleri, iş yüklerinin %61’inden fazlasının iki yıl içinde çoklu bulutta çalışacağını düşünüyor.

Çoklu bulut ve hibrit bulut arasındaki fark nedir?

Çoklu bulut ve hibrit bulut kavramları birden fazla bulutu entegre eden altyapıları ifade etse de, bu iki kavram içerdikleri bulut altyapısı türlerinde farklılık gösteriyor. Hibrit bulut altyapısı, iki veya daha fazla farklı bulut türünü bir araya getiriyor. Çoklu bulut ise aynı türden farklı bulutları buluşturuyor.

Çoklu bulutun avantajları ve dezavantajları

Avantajları bir ölçüde hibrit bulut yaklaşımıyla kesişen çoklu bulut mimarisinin işletmelere sağladığı faydalar üç maddede özetlenebiliyor:

● Yüksek erişilebilirlik: Çoklu bulut, bir kuruluşun hizmetleri ve veri depolaması için güvenlik tehditleri ve kesintilerine karşı koruma sağlıyor. Bir bulutun kullanılmadığı durumda, diğer bulutlar uygulamaları kullanıcılara kesintisiz hizmet verebilmek için çalıştırılabiliyor. 

● Esneklik: Çoklu bulut, kuruluşlara, özel iş gereksinimlerine, finansal durumlarına ve coğrafi konumlarına uygun bir biçimde seçim yapma olanağı tanıyor. Bu sayede işletmeler, bir satıcıya bağlı kalmak durumundan kaçınabilecek esnekliğe kavuşuyor. 

● Maliyet avantajları: Çoklu bulut, kuruluşların bütçelerini en iyi şekilde kontrol etmelerini, operasyonel harcamalarını tartmalarını ve fiyat konusunda rekabet eden genel bulut sağlayıcılarından yararlanmalarını mümkün kılıyor. Tek bir satıcıya bağlı kalmadan, en uygun çözümleri en iyi fiyattan sunan sağlayıcıları tercih edebiliyor. 

Dezavantajlara gelindiğinde ise karmaşıklık, işgücü ihtiyacı ve güvenlik gibi başlıklardan söz ediliyor. 

● Karmaşıklık: Kritik altyapılarında çoklu bulut yaklaşımını benimseyen işletmelerin, birden fazla bulut platformunda uzmanlaşması gerekiyor. Bu da bulut dönüşümü süreçlerini daha karmaşık hale getiriyor. 

● İşgücü ihtiyacı: Çoklu bulut yaklaşımı için ihtiyaç duyulan uzman yazılım geliştiricileri ve sistem mimarlarını bulmak da, işe almak da sanıldığı kadar kolay olmuyor. Nitelikli profesyonellerde arz-talep dengesizliği, BT sektörünün uzun süredir zorlandığı problemlerden biri olarak öne çıkıyor. HashiCorp raporunda da çoklu buluta geçişin önündeki en büyük engelin nitelikli işgücü eksikliği olduğu belirtiliyor. 

● Güvenlik: Çoklu bulut yaklaşımının karmaşıklığı, kötü niyetli kişilerin saldırması için daha büyük bir hedef oluşturuyor. Birden çok bulut ortamında güvenliği, şifrelemeyi ve uyumluluğu sağlamak, kritik bir önem kazanıyor.

Çoklu bulut hangi işletmeler için uygun, hangileri için değil?

Şimdiye kadar anlattıklarımız biraz teknik olsa da avantaj ve dezavantajları pekiştirmenin, çoklu buluta dair düşüncelerinizi biraz olsun şekillendirdiğini varsayıyoruz. Yazının bu bölümünde, çoklu buluta ihtiyaç duyup duymadığı konusunda henüz net bir sonuca varamamış BT profesyonelleri ve yöneticiler için çeşitli maddeler sıralıyoruz.

Neden çoklu bulut yaklaşımını benimsemelisiniz?

● Şayet tek bir bulut hizmeti sağlayıcısına bağlı kalmaktan kaçınmak ve hizmetten memnun kalmadığınız durumda bulut dönüşümüne sıfırdan başlamadan, esnek bir biçimde değişiklik yapmak için 

● Bulut bilgiişlem maliyetlerinizde optimizasyona gitmek, kaynaklarınızı en verimli biçimde kullanmak ve daha çok kaynağa ihtiyaç duyduğunuzda daha iyi fiyat sunan sağlayıcılara geçmek için

● İş sürekliliğiniz için kritik iş yüklerinizi daha güvenli olan özel buluta, diğer iş yüklerinizi ise genel buluta taşımak; DDoS gibi siber saldırı durumlarında genel buluttan özel buluta geçme avantajına sahip olmak için

● Merkezininizin bulunduğu ülkenin gerektirdiği veri saklama ve işleme düzenlemelerine uymak için

● Farklı sağlayıcıların teknolojik güçlerinden yararlanmak için

Kimler çoklu buluta geçişte acele etmemeli?

● Çoklu bulutun kaçınılmaz bir sonucu olan karmaşıklıkla başa çıkabilecek teknik altyapısı ve BT işgücü olmayanlar

● Bu işgücünü oluşturabilecek yatırımları yapabilecek finansal olanakları bulunmayanlar 

● Tek servis sağlayıcıdan talep ettiği büyük ölçekli hizmetler için daha indirimli fiyatlar alabilenler 

● Çoklu bulutun sonucu olacak güvenlik açıklarını tespit edecek ve onarabilecek yeterliliği olmayanlar

Google Cloud’un multicloud çözümleriyle tanışın

Google’ın çözüm portföyüne 2021’de dahil ettiği çoklu bulut çözümleri, satıcıya bağlılığı en aza indirirken, türünün en iyisi olan çözümlerden yararlanma olanağı sunuyor. İşletmeler ayrıca Google Cloud’un çoklu bulut yaklaşımını destekleyen çözümlerini kullanarak yasal gereksinimlere de yanıt verebiliyor. Google, şirketlerin hibrit ve çoklu bulut ortamlarında uygulamalarını taşıma, oluşturma ve optimize etme esnekliğine katkıda bulunuyor. 

16 yıldan fazla süredir 3.300’ü aşkın projeye imza atan ve 700’den fazla işletmenin buluta taşınma sürecine öncülük eden Global IT, Türkiye’deki en eski ve tek Google Cloud Premier iş ortağı olarak perakende başta olmak üzere birçok şirketin dijital dönüşüm ihtiyaçları için Google çözümlerini kullanıyor. 

Global IT, Google Cloud’un perakende sektöründe özelleştirdiği çözümleriyle e-ticaretle işletmelerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerini sağlıyor. Veri merkezlerini yönetmelerini kolaylaştırarak işletmeleri müşteri odaklı organizasyonlara dönüştürürken, bir yandan da operasyonel ilerlemeyi olanaklı kılıyor. 

Hepsiburada, N11, Getir, Sefamerve, Zen, Vivense gibi, perakendenin farklı noktalarına temas eden referanslarıyla öne çıkan Global IT’nin Google Cloud çözümleriyle işletmeniz için neler yapabileceğini keşfetmek isterseniz bu sayfanın altındaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.