Google Cloud Platform
Deneyimiyle 2 Dakikada Tanışın!

 

Google Cloud'un makine öğrenmesi ve gelişmiş analitik yetkinliklerinden yararlanarak ekibinizdeki herkesin gerekli içgörülere erişmesini kolaylaştırın.

 

 

1. İki dakikada Big Query 

 

Büyük veri kümelerini depolamak ve sorgulamak, doğru altyapı olmadan zaman alıcı ve pahalı olabiliyor. Bu video sizlere Google'ın tümüyle yönetilen bulut veri ambarı olan BigQuery'ye genel bir bakış sunuyor. Büyük veriyi kolayca almayı, depolamayı, analiz etmeyi ve görselleştirmeyi öğrenmek için izleyin.

 

 

2. İki dakikada Filestore

 

Filestore, dosya sistemi verilerinizin tutarlı bir görünümünü sunan ve zaman içinde sabit performans sağlayan, yönetilen bir dosya depolama hizmetidir. Bu videoda, size Filestore'un ne yaptığını ve Filestore’u geliştirici projeleriniz için nasıl kullanabileceğinizi gösteren genel bir bakış sunuyoruz.

 

 

3. İki dakikada Local SSD

 

Sanal makine örnekleriniz için size ekstra depolama sağlayan bir araca mı ihtiyacınız var? Bu video, Yerel SSD'nin ne olduğunu ve farklı kullanım senaryolarını açıklıyor. Geçici depolama seçeneğinin geliştirici projelerinize uygun olup olmadığını öğrenmek için izleyin.

 

 

4. İki dakikada Persistent Disk

 

Kalıcı diskler nedir? Sanal makinelerle çalışırken nasıl yardımcı olabilirler? Bu video size Persistent Disk'in ne olduğu bilgisini ve Persistent Disk’i verileri depolamak ve yönetmek için uygun maliyetli, güvenilir bir yol olarak nasıl kullanabileceğinizin kısa bir özetini sunuyor.

 

 

5. İki dakikada Cloud Storage

 

Uygulamalar için dosya depolamayı yönetmek karmaşık olabilir, ancak olması gerekmiyor. Bu videoda, Cloud Storage'ın kuruluşların ve geliştiricilerin güvenlikten ödün vermeden veya ölçeklenebilirliği engellemeden verilerini sorunsuz bir şekilde depolamasına ve verilerine erişmesine nasıl olanak tanıdığını öğrenin.

 

 

6. İki dakikada Anthos

 

Karmaşıklığı minimumda tutarken uygulamalarınızı modernleştirmek kolay bir iş değil. Bu videoda Anthos'un neden daha fazla gözlemlenebilirlik sağlamak, yapılandırmaları yönetmek ve çoklu ve hibrit bulut uygulamalarını güvence altına almak için harika bir platform olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

 

7. İki dakikada Google Kubernetes Engine

 

Bu videoyu izleyerek, konteynerize uygulamaları dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için yönetilen ortamımız olan Google Kubernetes Engine'in (GKE) nasıl geliştirici üretkenliğini artırabileceğini, platform işlemlerini basitleştirebileceğini ve daha fazla gözlemlenebilirlik sağlayabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

8. İki dakikada Compute Engine

 

Mevcut VM iş yüklerini buluta nasıl taşırsınız? Bu videoyu izleyerek, Compute Engine’in iş yüklerinizi sorunsuz bir şekilde taşımanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

 

9. İki dakikada Cloud Run

 

Cloud Run nedir? Uygulama oluşturmanıza nasıl yardımcı olur? Bu videoda, kolayca ve sorunsuz şekilde uygulama geliştirmenize olanak tanıyan, tümüyle yönetilen sunucusuz bir platform olan Cloud Run’ı geliştirici projeleriniz için nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

 

 

10. İki dakikada App Engine

 

Sunucusuz bir uygulama platformu olan App Engine’in, desteklenen herhangi bir dilde kod yazmanıza, seçtiğiniz çerçeveyle özel konteynerler çalıştırmanıza ve kodunuzu bulutta kolayca dağıtıp çalıştırmanıza nasıl olanak tanıdığını öğrenebilirsiniz.

 

 

11. İki dakikada Cloud Functions

 

Kodunuzu sıfır sunucu yönetimi ile çalıştırmak için ölçeklenebilir, servis olarak kullandıkça ödeme işlevi (FaaS) Cloud Functions'a hızlı bir genel bakış atın.

 

 

12. İki dakikada Firestore

 

Cloud Firestore, mobil ve web uygulamalarınız için verileri küresel ölçekte kolayca depolamanıza, senkronize etmenize ve sorgulamanıza olanak tanıyan bir NoSQL belge veritabanıdır. Bu videoda, Firestore'u nasıl kullanacağınızı öğrenebilir ve güvenlikten ödün vermeden uygulama geliştirmeyi basitleştiren özellikleri keşfedebilirsiniz.

 

 

13. İki dakikada Cloud Spanner

 

Cloud Spanner, sınırsız ölçek, güçlü tutarlılık ve %99,999'a varan kullanılabilirliğe sahip, tümüyle yönetilen bir ilişkisel veritabanıdır. Bu videoda, Cloud Spanner'ın geniş ölçekte zamana duyarlı, görev açısından kritik uygulamalar oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

14. İki dakikada Cloud SQL

 

Cloud SQL, Google Cloud'da ilişkisel veritabanları kurmanıza ve yönetmenize yardımcı olan, tümüyle yönetilen bir veritabanı hizmetidir. Bu videoda, uygulamanızı tasarlamaya odaklanabilmeniz için yama güncellemeleri, replikalar ve yedeklemeler gibi zaman alan görevlerde Cloud SQL'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

15. İki dakikada Memorystore

 

Memorystore, Google Cloud uygulamaları için tümüyle yönetilen ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir bellek içi hizmettir. Bu araç, gecikmeyi artırmadan IAM protokollerini entegre ederek birinci sınıf güvenlik sağlarken karmaşık görevleri otomatikleştirebilir. Memorystore'un ne olduğunu ve geliştirici projelerinize yardımcı olmak için neler yapabileceğini öğrenmek için izleyin.

 

 

16. İki dakikada Bigtable

 

Cloud Bigtable, büyük analitik ve operasyonel iş yükleri için tümüyle yönetilen, ölçeklenebilir bir NoSQL veritabanı hizmetidir. Bu videoda, Bigtable'ın ne olduğunu ve bu anahtar değer deposunun düşük gecikmeyi korurken yüksek okuma ve yazma verimini nasıl desteklediğini öğrenebilirsiniz.

 

 

17. İki dakikada BigQuery ML

 

BigQuery ML, standart SQL sorgularını kullanarak BigQuery'de makine öğrenimi modelleri oluşturmanıza ve yürütmenize olanak tanır. Bu videoda, makine öğrenimi projeleriniz için BigQuery ML'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

 

 

18. İki dakikada Dataflow

 

Dataflow, otomatik ölçeklendirme ve toplu işleme yoluyla gecikmeyi, işlem süresini ve maliyeti en aza indiren, tam olarak yönetilen bir akış analizi hizmetidir. Bu videoda, Dataflow’un toplu ve akışlı veri işleme ardışık düzenlerini dağıtmak için nasıl kullanılabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

19. İki dakikada Cloud Pub/Sub

 

Cloud Pub/Sub, event üreten hizmetleri, event işleyen hizmetlerden ayıran asenkronize bir mesajlaşma hizmetidir. Bu videoda, Cloud Pub/Sub’ın geniş ölçekte tutarlı performans ve yüksek kullanılabilirlik sağlarken mesaj depolama, gerçek zamanlı mesaj teslimi ve çok daha fazlası için nasıl kullanabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

20. İki dakikada Dataproc

 

Dataproc, toplu işleme, SQL, akış ve makine öğrenimi için Apache Spark, Flink ve Presto gibi açık kaynaklı veri araçlarından yararlanmanıza olanak tanıyan yönetilen bir hizmettir. Bu videoda, Dataproc'un ne olduğunu ve onu veri ve analitik işlemeyi basitleştirmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

 

 

21. İki dakikada Data Fusion

 

Cloud Data Fusion, veri ardışık düzenlerini hızla oluşturmak ve yönetmek için tam olarak yönetilen, bulutta yerel, kurumsal bir veri entegrasyon hizmetidir. Bu videoda, Cloud Data Fusion'ın daha akıllı veri marketleri, veri gölleri ve veri ambarları oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenebilirsiniz.

 

 

Global IT Bilişim
Hizmetleri A.Ş.

Onsekiz İş Merkezi Ortaklar Caddesi
Bahçeler Sokak 18/4 Şişli 34394 İstanbul
+90 (212) 211 50 01
info@globalit.com.tr