Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Global IT Bilişim Hizmetleri A.Ş. olarak müşterilerimiz ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin yasalara uygun olarak saklanması, işlenmesi ve aktarılması en hassas önceliklerimiz arasındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri kapsamında siz çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, stajyerlerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı bilgilendirmek amacı ile bu aydınlatma metnini hazırladık. Bu aydınlatma metni ışığında sizleri bilgilendirmek istemekteyiz. Global IT kapsamında her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun biçimde korunmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Veri sorumlusu Onsekiz İş Merkezi Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak 18/4 Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan Global IT Bilişim Hizmetleri A.Ş.’dir. E-mail adresi: info@globalit.com.tr

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?


Tarafımızca hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz Global IT tarafından aşağıda belirtilmiş olan sebeplerle işlenmektedir;

Ürün ve hizmetlerin satışı ve süreç planlaması,

Destek hizmetleri gereklerinin planlanması ve işlenmesi,

Sözleşme süreçleri yönetimi ve takibi,

Hukuki taleplerin yönetimi ve takibi,

Müşteri ilişkilerinin yönetimi,

İnsan kaynakları gereğince yapılması gereken süreçlerin yönetimi ve takibi,

Müşterilerimizin verdiğimiz hizmetler ve hizmet dışı talepleri ile şikayetlerinin takibi gibi sebepler doğrultusunda kişisel verileri korunmakta ve işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Nedenleri Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.
Kişisel verileriniz Global IT tarafından e-posta, sözleşme, mobil uygulama, internet sitesi ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Çerezler


İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kaydolurken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, e-mail adresi gibi) veya siteyi kullanımınız esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler).
İnternet sitemizde otantikasyon çerezleri kullanılmaktadır. Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda verilmiş olan haklarınızla ilgili isteklerinizi info@globalit.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

 

Global IT Bilişim
Hizmetleri A.Ş.

Onsekiz İş Merkezi Ortaklar Caddesi
Bahçeler Sokak 18/4 Şişli 34394 İstanbul
+90 (212) 211 50 01
info@globalit.com.tr