Pahalı İşletim Sistemlerinin ve Geleneksel Yazılımların Google Cloud’a Taşınmasına ilişkin Forrester Toplam Ekonomik Etki Çalışması

Forrester’ın Google Workspace kullanımının bir şirket üzerinde yaratabileceği toplam ekonomik etkiyi analiz ettiği çalışma kapsamında dört orta ölçekli kuruluşla görüşüldü ve bu yatırımla ilişkili fayda, maliyet ve riskler analiz edildi.

Araştırma konusu şirketler Google Cloud’a geçiş öncesinde bakım maliyeti yüksek, önemli donanım ve yazılım yatırımları gerektiren ve yinelenen lisans ücretleri olan şirket içi yapılarda çalışıyorlardı. Bu yapılar hem yavaş çalışıyor hem de kötü bir kullanıcı ve müşteri deneyimine yol açıyorlardı.

İncelenen şirketlerin Google Cloud’a geçişleri sonrasında; çalışma sürelerinde azalma, performanslarında ise artış olurken, yönetim ve özellikle lisanslama maliyetlerinden tasarruf sağladıkları görüldü. Lisans maliyetlerindeki düşüşün yanında zaman harcayan lisans denetimlerinin getirdiği baskının da büyük oranda azaldığı tespit edildi.

Google Cloud’a Geçmeden Önce Karşılaşılan Önemli Zorluklar

Büyüyen şirketler ihtiyaç duyduğu esneklikten yoksundu.

Şirketler, altyapılarını yönetmek için çok fazla zaman harcıyordu.

Yüksek miktarda planlı ve plansız kesinti yaşanıyordu.

Riske göre ayarlanmış mevcut değere (PV) ilişkin sayısallaştırılan faydalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Şirket içi donanım, yazılım ve lisanslama maliyetlerinden kaçınarak yıllık 7 milyon dolardan fazla tasarruf.
  • Optimize edilmiş bulut altyapısı sayesinde bulut harcamalarında %45 oranında düşüş.
  • Uygulama kesinti süresinde %90 oranında düşüş.
  • Altyapı yönetimi verimliliğinde %50 oranında artış.
  • Şirketlerin buluta geçişlerini tahmin edilen sürenin yarısında tamamlaması.

Çalışma sonucunda ulaşılan sayısal olmayan faydalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Performans artışı.
  • Hızlandırılmış yazılım sürüm döngüleri.

Riske göre ayarlanmış mevcut değer (PV) maliyetleri şunları içeriyor:

  • 5,3 milyon USD tutarında ilk uygulama ve süregelen yönetim maliyetleri.
  • 12,9 milyon USD tutarında Google Cloud lisanslama maliyeti.

Global IT Bilişim
Hizmetleri A.Ş.

Onsekiz İş Merkezi Ortaklar Caddesi
Bahçeler Sokak 18/4 Şişli 34394 İstanbul
+90 (212) 211 50 01
info@globalit.com.tr